اخبار

دانشگاه علوم پزشکی قزوین دستگاه برتر در جشنواره شهیدرجائی استان شد

1396/6/22 چهارشنبه

 
در جشنواره شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان یکی از دستگاه های برگزیده در ارتقاء رتبه عملکرد معرفی شد و طی مراسمی که روز سه شنبه 21 شهریور با حضور دکتر همتی استاندار و دکتر محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، از دکتر منوچهر مهرام به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اهدا تندیس جشنواره و لوح سپاس تقدیر شد.
دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر کارگروه تخصصی مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ضمن اعلام این خبر به خبرنگار وبدا مرکز قزوین گفت: به لطف الهی و تلاش بی شائبه همکاران در حوزه بهداشت، درمان،  اداری و مالی امسال توانستیم یک گام بزرگ در رشد عملکرد دانشگاه برداریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی که هر ساله در کلیه استانها و در سطح کل کشور برگزار می گردد در دو حوزه شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد سنجش قرار می گیرد. شاخصهای اختصاصی مربوط به بخش بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، دانشجویی، فرهنگی، غذا و دارو بوده و توسط نمایندگان معاونت های دانشگاه انجام پذیرفت و شاخصهای عمومی در شش محور برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی، برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، برنامه استقرار نظام جامع مدیریت به همراه شاخصها و زیرشاخصها توسط این معاونت انجام گرفت و مورد سنجش و ارزیابی واقع شد، که مستندات مربوطه ابتدا در سامانه مدیریت عملکرد وزارت و بعد از آن در سامانه مدیریت عملکرد استان درج گردید.  در نهایت توسط نمایندگان ارزیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات نهایی در سامانه درج شد.
    طبق گزارشات رسیده از سامانه مذکور امتیازات دانشگاه نسبت به سال قبل، در حوزه شاخصهای عمومی از 68 درصدتحقق در سطح متوسط به 87/80 درصدتحقق در سطح خوب و در حوزه شاخصهای اختصاصی از 91 درصد به 22/96 درصد در سطح عالی رشد داشت و در سطح نهایی و کلی امتیازات دانشگاه از 79 درصد تحقق به 55/88 درصد تحقق در سطح خوب رشد یافته است که نشان دهنده رشد حدود 10 درصدی دانشگاه در سال 95 نسبت به سال 94 و ارتقاء 186.56 امتیاز نسبت به سال گذشته  می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ