اخبار
تا 2 فروردین 299 نفر به ایستگاه های سلامت اورژانس قزوین مراجعه کردند
بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از واحد های خدمت رسان دانشگاه
نظارت 37 اکیپ بهداشتی بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی استان قزوین
مراجعه 2614 بیمار سزپایی به مراکز جامع خدمت سلامت
 انجام 155 ماموریت توسط تیم های فوریت های پزشکی
بازدید کارشناسان ستاد هدایت از بیمارستانها