اخبار
اطلاعیه
1396/12/21 دوشنبه اطلاعیه آزمون کتبی و عملی مشاغل فوریتهای پزشکی و هوشبری داوطلبان محترم ( حائز شرایط) که برای آنان پیامک ارسال شده...

داوطلبان محترم ( حائز شرایط) که برای آنان پیامک ارسال شده  می بایست راس ساعت 7:30 صبح روز دوشنبه مورخ 96 /12/21در سالن تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس : بلوار شهید باهنر ، جنب دادگستری  مراجعه و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در آزمون کتبی و عملی اقدام نمایند. ضمنا منابع آزمون،  دروس تخصصی در رشته تحصیلی و مقطع مربوطه می باشد.
ضمنا آزمون راس ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.
دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان آزمون

« معاونت توسعه دانشگاه»