اخبار
1
1396/10/11 دوشنبه درمان بیمار با سوختگی 45 درصد در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

مرد جوان 28 ساله ای که به علت انفجار مخزن باک ال پی جی، دچار سوختگی 45 درصدی سر و صورت، هر دو دست و پا و راه های تنفسی شده بود، پس از طی دوره درمانی موفق، از مرکز آموزشی - درمانی  شهید رجایی قزوین مرخص شد.

یقین به درمان بیماران در قزوین

فرزانه سلیمان پوریان، مسوول بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در خصوص بیمار گفت: در ابتدا باور خوب شدن در بیمار کم بود، ولی اقدامات تیم درمانی و جراحی بیمار در سه نوبت در اتاق عمل سوختگی زیر نظر دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی و سوختگی، باورش تبدیل به یقین شد و با جراحی موفق، بیمار در وضعیت خوبی قرار گرفت. وی عنوان کرد: همسر و خواهر همسر این بیمار هم در این حادثه، دچار سوختگی 10 و 8 درصدی شده بودند که پس از اقدامات درمانی، با بهبودی کامل مرخص شدند.

فرار بیمار از صحنه، باعث سوختن دوباره بیمار شد

سلیمان پوریان بیان کرد: بیمار به علت فرار از حادثه، دوبار دچار سوختگی شده بود، یک بار به هنگام انفجار و بار دوم به خاطر نزدیک شدن به وسایل و لوازم خانه که همین کار باعث سوختگی بیشتر بیمار شده بود، ولی با تلاش پزشکان متخصص، بیمار بهبودی خود را پیدا کرد.

لزوم حفظ آرامش

مسوول بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین تصریح کرد: مردم آگاه باشند که به هنگام مشاهده سوختگی فردی، ضمن حفظ آرامش، تلاش کنند با انداختن پتو، یا استفاده از کپسول آتش نشانی و یا ریختن شن و ماسه به روی فرد دچار حادثه، از فرار و سوختن بیشتر او جلوگیری کنند.