اخبار
1
1396/10/11 دوشنبه بازدید تعدادی از مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز فاطمیه همدان

مرکز تحقیقاتی و ناباروری فوق تخصصی و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی تخصصی فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی همدان، روز هفتم دی 1396 توسط مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد بازدید قرار گرفت.

این مرکز ۱۷ سال است که سابقه فعالیت درمان و پژوهش موفق در آی یو آی،  آی وی اف، میکرو اینجکشن و انتقال جنین های فریز شده  دارد و تنها مرکز نازایی استان های غرب کشور و در برخی موارد، کل کشور را در این حوزه تحت پوشش دارد.

در این بازدید که به منظور تبادل نظر و آشنایی از نحوه فعالیت و فرآیند کاری و ساختار تشکیلاتی مراکز فوق جهت استفاده و انتقال تجارب به مراکز مشابه در حال راه اندازی در علوم پزشکی قزوین قرار گرفت.

فریدون شعبانی مدیر راه اندازی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوینی کارشناس مسئول مهندسی تشکیلات معاونت توسعه، دکتر پاک نیت مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه، خوشقدم کارشناس مسئول اعتبار بخشی و  علیقلی کارشناس امور مامایی معاونت درمان دانشگاه در این برنامه حضور داشتند.

بازدید محیطی از واحدهای در حال خدمت، با همراهی دکتر فریمانی مدیر گروه زنان و رئیس مرکز ناباروری، آب آبزاده مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فاطمیه، گودرزی کارشناس مسئول درمان نازایی و کارشناسان مربوطه دانشگاه علوم پزشکی همدان پس از یک نشست دو ساعته، انجام گرفت.

شایان ذکر است، مرکز آموزشی و درمانی ناباوری قزوین از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای انجام خدمات مذکور در حال راه اندازی است.