معرفی مرکز آموزشی و درمانی قدس
بخش های تخصصی موجود در مرکز عبارتند از:
 •  فوق تخصصی عفونی اطفال
 • فوق تخصص نورولوژی کودکان
 •  فوق تخصص جراحی اطفال
 •  فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار اطفال
 •  فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال
 •  فوق تخصص قلب اطفال
 • فوق تخصص نوزادان
 • فوق تخصص خون و آنکولوژی
 • فوق تخصص غدد اطفال
 • متخصص کودکان
 • متخصص گوش و حلق و بینی بزرگسال
 • متخصص پاتولوژی و رادیولوژی
 • واحدهای ادویومتری، سونوگرافی، یورو دینامیک و آزمایشگاه

خدمات شاخص قابل ارائه در مرکز:
 • تنها مرکز گوش و حلق و بینی دانشگاهی استان
 • تنها مرکز ارائه خدمات پزشکی توسط اساتید فوق تخصص و متخصص اطفال، قلب، نفرلوژی، آسم و آلرژی کودکان ، نوزادان و گوش و حلق و بینی در شیفت های صبح و عصر
 • تنها مرکز I.C.U اطفال در استان
 • تنها مرکز ارائه خدمات ادیومتری دانشگاهی در استان
 • تنها مرکز ارائه خدمات یورودینامیک و E.E.G اطفال و بزرگسال
 • ارائه خدمات تالاسمی و خون اطفال و بزرگسال
 • تنها مرکز ارائه دهنده خدمات نرولوژی اطفال
 • تنها مرکز ارائه دهنده خدمات فوق تخصصی اطفال
 • تنها مرکز ارائه دهنده خدمات فوق تخصصی جراحی اطفال
 
هزینه تقریبی برخی جراحی های خاص در مرکز:
  
نوع جراحی
مبلغ کل (ریال)
فتق
5/509/000
لوزه اطفال
3/589/000
جراحی سینوس و آندوسکوپی بینی
12/000/000
رزکسیون لوزه و پیلار بزرگسال
5/606/000
تیروئیدکتومی توتال
11/114/000
آپاندکتومی
7/637/000
شکستگی بینی
2/716/000
شکستگی بینی پیچیده با فیکساسیون
6/083/000
توضیح : در صورت استفاده بیمار از بیمه ها 10% مبالغ یاد شده از بیمار دریافت خواهد شد.
 
راه­های دسترسی به مرکز (مسیرهای شهری منتهی به مرکز):
دوراه همدان، کمربندی، ترمینال، میدان آیت ا..خامنه ای و میدان قدس مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس
دروازه، بازار،سه راه خیام، ولیعصر،میدان قدس،مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس
میدان مینودر، میدان آیت ا..خامنه ای،میدان قدس، مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس