معرفی مرکز آموزشی درمانی ولایت
بخشهای تخصصی موجود در مرکز :
 • جراحی عمومی
 • جراحی فوق تخصصی توراکس
 • جراحی فوق تخصصی عروق
 • فوق تخصصی هماتولوژی
 • تخصصی ارولوژی
 • فوق تخصصی غدد
 • فوقتخصصی ریه
 • فوق تخصصی روماتولوژی
 • فوق تخصصی گوارش
 • داخلی قلب
 • طب و فیزیک
 • داخلی اعصاب و روان
 • داخلی مغز و اعصاب

خدمات شاخص قابل ارائه در مرکز :

 
      خدمات پاراکلینیکی شامل :
 •   تصویربرداری(رادیولوژی،سونوگرافی،ام آر آی،سی تی اسکن)
 • آزمایشگاه
 • پاتولوژی
 • فیزیوتراپی
 • اکوکاردیوگرافی
 • ECG ، EEG-
 • نوار عصب عضله
 • تست ورزش
 • اسپیرومتری
 • اقدام جهت راه اندازی رادیوتراپی
      خدمات تشخیصی شامل:
 • آندوسکوپی
 • کولونوسکوپی
 • برونکوسکوپی
 • سیستوسکوپی
تشریح روند کاری مراجعه بیماران
 • معاینه بیمار توسط پزشک در مطب یا درمانگاه تخصصی و یا اورژانس
 • نوشتن دستور بستری توسط پزشک متخصص
 • مراجعه بیمار و یا همراه بیمار به پذیرش و تشکیل پرونده توسط پذیرش
 • مراجعه بیمار به بخش با پرونده بستری
 • تعویض لباس و آماده کردن تخت بیمار توسط خدمه
 • انجام آزمایشات و گرفتن  IV-LINE
 • انتقال بیمار به تخت بستری توسط خدمه
 • بستری بیمار در بخش و انجام اقدامات لازم پرستاری و پزشکی

هزینه تقریبی برخی جراحی های خاص مرکز:
 • جراحی کاروتید : 8475000  ریال
 • تیروئیدکتومی : 8292900 ریال
 • هرنی اینگوئینال : 4177500 ریال
 • هرنی نافی : 5266400 ریال
 • کانسر پروستات : 8236400 ریال
 • هموروئید : 3925600 ریال
 • توراکوتومی : 6121800 ریال
 • کله سیستکتومی : 8581300 ریال

راههای دسترسی به مرکز :

 
               قزوین، مینودر، الهیه، میدان تعاون، مرکز آموزشی درمانی ولایت