معرفی مرکز آموزشی درمانی کوثر
بخشهای تخصصی موجود در مرکز :
 • بخش زایمان  
 • بخش پره ناتال
 • بخش بعد از زایمان
 • بخش جراحی زنان
 • بخش ICU
 • نوزادان و NICU
 • شیمی درمانی

بخشهای پاراکلینیکی 
 •  آزمایشگاه
 • سونوگرافی
 • رادیولوژی
 • ماموگرافی
 • درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی
 • پاتولوژی

خدمات شاخص قابل ارائه :

در بخش NICU :

 
 • NCPAP
 • KMC-INSURE
 • احیای نوزاد
 • مراقبت از نوزادان اینتوبه

در بخش زایمان :
 
 • زایمان فیزیولوژیک
 • زایمان در آب
 • روشهای دارویی کاهش درد زایمان شامل : اسپاینال و اپیدورال و انتونوکس
 • روشهای کاهش درد غیر دارویی شامل : آروماتراپی | موسیقی درمانی | ماساژ درمانی | گرما درمانی | سرما درمانی | ریلاکسیشن
در بخش اتاق عمل :
 
 •  لاپاراسکوپی ( نازایی - EP - تشخیص کیست - TL )
 • استفاده از لیگاشر

هزینه تقریبی برخی اعمال جراحی خاص ( ریال ) :
 
1
سزارین
6894200
10
ترمیم رکتوسل
391900
2
زایمان طبیعی
3811200
11
پرینورافی
2597700
3
ترمیم افتادگی رحم(APR)
628200
12
کوراژ
213200
4
برداشتن رحم (TAH)
7954500
13
شیرودکا
3147800
5
کورتاژ
2347700
14
میومکتومی
516900
6
TL
800000
15
TVH
8824700
7
کیست تخمدان
5478200
16
برداشتن توده پستان
2426400
8
لاپاراسکوپی
416300
17
آپاندکتومی
5737800
9
EP
6747200
18
هموروئیدکتومی
3925600راه های دسترسی به مرکز :