معرفی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
بخش های تخصصی موجود در مرکز :
       
 • داخلی
 • جراحی چشم
 • عفونی
 • قلب و عروق
 • فوق تخصص جراحی قلب
 • دیالیز
 • نورولوژی


خدمات شاخص قابل ارائه در مرکز :

 
 • ارائه دهنده خدمات تخصصی و فوق تخصصی چشم
 • ارائه دهنده خدمات تخصصی و فوق تخصصی قلب (جراحی قلب باز، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، تست ورزش)
 • ارائه دهنده خدمات تخصصی بیماری های مسمومیت
 • ارائه دهنده خدمات تخصصی بیماریهای عفونی
راههای دسترسی به مرکز:
این مرکز از سه خیابان اصلی زیر قابل دسترسی می باشد: خیابان بوعلی، خیابان نادری و خیابان فردوسی