تاریخچه روابط عمومی
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با ماموریت مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی، سازماندهی انعکاس رسانه ای فعالیت های دانشگاه و برگزاری آیین های ملی و اعتقادی از بدو تاسیس دانشگاه زیر نظر حوزه ریاست آغاز به کار کرد. انتشار ماهنامه خبری، ثبت و ضبط تصویری برنامه ها و مراسم، انتشار اخبار و تولید محصولات رسانه ای و همکاری با سایر واحدهای دانشگاه در آموزش و ارتقا سلامت مردم از جمله فعالیت های این واحد است.
از مهمترین رخدادهای روابط عمومی دانشگاه از بدو تاسیس می توان به برگزاری نخستین جشنواره رسانه و سلامت در سال 88، ساخت چند نماهنگ با موضوعات روز جهانی ایدز، پزشک و دانشجو، همکاری و برگزاری سومین همایش دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی غیرایرانی سراسر کشور، تدوین بیش از پنج عنوان کتابچه و کسب سه عنوان رتبه کشوری و استانی اشاره کرد.

مدیران روابط عمومی دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون
آقای حسین ستاری از سال 64 تا 75
آقای قاسم بهرامی از سال 75 تا 83
آقای محمد نوروزی از سال 83 تا 86
آقای دکتر عباس طالبیان از سال 86 تا 90
آقای عیسی کشاورز معتمدی از سال 90 تا 93
آقای محمد حسن ارداقیان ازسال 93 تا کنون