اخبار فرهنگ سلامت
ارتباط مناسب و موثر میان والدین و فرزندان نقش اساسی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان خواهد داشت
محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص نقش اساسی والدین در پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر به نکات قابل تاملی اشاره کرد ...
هشدار، رواج بیماری تک فرزندی در میان خانواده های جوان
روند روبه رشد سالمندی در کشور می تواند موجب کاهش جمعیت جوان که در واقع جمعیت بارور، نیروی کار و نیروی دفاعی کشور هستندگردد.
سنگ غده بزاقی را چگونه درمان کنیم؟
سنگ غدد بزاقی یا سیالولیت، شایع‌ترین اختلال عملکردی غدد بزاقی محسوب می شود که از رسوب نمکهای کلسیم در داخل مجرای غده تحت فکی ( ناحیه ای در قدام کف دهان )، ایجاد می گردد.
روزه داري، برای بهبود بيماري هاي ناشی از عادت غلط غذايي، چاقي و افزايش وزن، مفید است
عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص الگوی غذایی در ماه مبارک رمضان گفت: مطالعات متعدد نقش موثر روزه داري را در بهبود بيماري هاي مختلف نشان داده است.
زوج ها از تاخیرهاي بدون دلیل در رسیدن به تعداد فرزند دلخواه خود، پرهیز کنند
به گفته هنگامه رحمانی، کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان تاکستان، بهتر است زوج ها در اولین فرصت ممکن به تعداد فرزند دلخواه خود دست یافته و از تاخیرهاي بدون دلیل پرهیز کنند...
خود آگاهی، مقدمه ارتباط مثبت با دیگران است
مهارت های ارتباطی خوب، مستلزم داشتن سطوح بالایی از خودآگاهی می باشد. آگاه بودن از سبک ارتباطی خویش، می تواند به برقراری ارتباطی کارآمد و مستمر با دیگران منجر شود.