استانداري قزوين
اداره كل گمرك
اداره كل پست
اداره كل تامين اجتماعي
اداره كل ثبت واسناد و املاك
ادره كل راه و ترابري
اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني
اداره كل كار و امور اجتماعي
اداره كل منابع طبيعي
اداره كل نهضت سواد آموزي
اداره كل هواشناسي
اداره كل دادگستري
اداره كل تربيت بدني
بنياد شهيد و امور ايثارگران
پزشكي قانوني
جهاد دانشگاهي
حوزه هنري
راه آهن شمال غرب كشور
سازمان آتش نشاني
سازمان آموزش و پرورش
سازمان اتوبوسراني
سازمان امور اقتصادي و دارايي
سازمان بازرگاني
سازمان بهزيستي
سازمان تاكسيراني
سازمان تبليغات اسلامي
سازمان تعزيرات حكومتي
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان دامپزشكي
سازمان صنايع و معادن
سازمان مسكن وشهرسازي
سازمان همياري ها و شهرداري ها
شركت توزيع نيروي برق
شركت شهرك هاي صنعتي
شركت گاز
شركت مخابرات
شركت نمايشگاههاي بين المللي
شهرداري قزوين
صدا و سيما
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي