شرح وظايف

از آنجايي كه فعاليتهاي انجام شده توسط نهاد رهبري در ميان خواهر وبرادر دانشجو مشترك مي باشد وآمار پذيرفته شدگان در دانشگاهها نشان مي دهد كه حضور خواهران در سال هاي اخير بيش از برادران مي باشد،لذا جهت حضور اين قشر در مراحل مختلف توجه ويژه اي در شرايط فعلي مي طلبد.در واقع احساس مي شود دختران دانشجو نيازهاي ويژه اي دارند كه در مجموعه برنامه هاي عمومي نهاد نمي گنجد.براين اساس واحد خواهران درمعاونت فرهنگي نهاد نمايندگي تشكيل گرديده است,بر اساس سياستگذاري نهادوضرورت اين امر عهده دار فعاليتهاي فرهنگي –ديني خواهران مي باشد. تا بدين وسيله خلاءها و موانع موجود در برنامه ريزي فرهنگي در راستاي حضور فعال خواهران را شناسايي و براساس آن با هدايت وحمايت دفتر نهاد نمايندگي،جهت دهي صحيحي در اين راستا داشته باشد.
 اهم فعاليتها
- برگزاري مسابقات فرهنگي
- برپايي نشستهاي فرهنگي با حضور دانشجويان اساتيد و صاحبنظران پيرامون مسائل زنان
- تنظيم جلسات پرسش و پاسخ در مورد مسائل فرهنگي-اجتماعي روز
- تهيه ويژه نامه در مورد مسائل و شبهات فرهنگي و اجتماعي
- برگزاري كلاسهاي آموزشي فرهنگي و اخلاقي با توجه به نياز جامعه دانشجويي دانشگاه
- تحقيق و پژوهش در مورد هنر ديني و ابعاد مختلف آن
- نمايش فيلم و تئاتر در موضوعات فرهنگ ديني
- تهيه ويژه نامه مشاوره اي با موضوعات چون ازدواج دانشجويي و ...
- ارائه مشاوره در خوابگاه
- برگزاري اردو هاي زيارتي وتفريحي
برخي اهداف
- بسط معارف و اخلاق ديني و تبيين نظري انديشه ديني متناسب با سطح دانش و نياز مخاطبان دانشگاهي
- پاسخگويي به شبهات در حوزه هاي فرهنگي اجتماعي و سياسي
- ايجاد انس و تحكيم اخوت مساعدت در حل مشكلات روحي عاطفي و اجتماعي سالم در سطح دانشگاهيان(بويزه دختران دانشجو)

- تقويت روحيه خود باوري و حفظ هويت ديني و ملي با تاُكيد بر حفظ ارزشهاي مذهبي و انقلابي به منظور مصونيت بخشي در مقابل فرهنگ بيگانه ( مقابله با هويتهاي كاذب)