معاون : حضرت حجه السلام والمسلمین کریم عسگری غنچه . کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق

آدرس پستی : قزوین - بلوار شهید باهنر – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

تلفن تماس : (33334893)(28)(98+)

پست الکترونیک :
asgaryghonche@yahoo.com

ساعت کار اداری: 8 صبح الی 14 پنجشنبه ها :8 صبح الی 13

فعالیتهای فرهنگی نهاد نمایندگی مقام رهبری 
 
واحدهای تحت پوشش

- کانون منتظران جوان
- کانون فرهنگی الست
- هیات 14 معصوم(ع)
- هیات محبان الزهرا(س)
- هیات طه