اخبار فرهنگ سلامت
ارتباط مثبت و سالم با دیگران، موجب رفع نیازهای ما خواهد شد در زندگي انسان امروزي برقراري ارتباط ميان افراد از اهميت به سزايي برخوردار است چرا كه ما از طريق ارتباط با ديگران است كه مي توانيم نيازهاي اساسي خود مثل نياز به آب، غذا، مسكن و تحصيل را برآورده سازيم.

در زندگي انسان امروزي برقراري ارتباط ميان افراد از اهميت به سزايي برخوردار است چرا كه ما از طريق ارتباط با ديگران است كه مي توانيم نيازهاي اساسي خود مثل نياز به آب، غذا، مسكن و تحصيل را برآورده سازيم. علاوه بر اين نياز ما به احساس تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن نيز از طريق بودن با ديگران و ارتباط داشتن با انسان ها پاسخ داده مي شود. اگر كسي نباشد كه ما به او محبت كنيم و يا او ما را دوست داشته باشد و محبت كند، چگونه مي توانيم معنا و مفهوم دوست داشتن و احساس تعلق را بفهميم؟

محمد افشار، کارشناس مسؤول سلامت روان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا ضمن بیان مطلب فوق، گفت: نگاهي به همه انسان هاي موفق در عرصه هاي مختلف، نكته مشتركي را نشان مي دهد و آن اين است كه همه آنها از دامنه بزرگي از ارتباطات اجتماعي با انسان هاي مختلف برخوردار بوده اند. وی ادامه داد که بر عكس، افراد ناموفق و ناتوان، اغلب يا منزوی هستند و يا قادر به ارتباط اجتماعي نبوده تا بتواند از كمك و ياري ديگران و تجارب آنها به منظور پيشرفت خود استفاده کنند.

اهمیت درک منظور گوینده

ایشان، فرستنده يا گوينده؛ گيرنده يا شنونده؛ پيام و بازخورد را از اجزای تشکیل دهنده ارتباط دانست و گفت: در هر ارتباطي يك سري قوانيني وجود دارد. افشار افزود که شناخت اين قوانين به شما كمك مي كند كه در روابط با ديگران، توجه و دقت بيشتري از خود نشان دهيد و از به وجود آمدن بسياري از مشكلات ارتباطي پيشگيري كنيد.

این کارشناس  با اشاره به اینکه شنونده باید حرف هايي را كه شنيده به گوينده بر گرداند تا متوجه شود آيا منظور گوينده را درست فهميده است یا خیر؛ عنوان کرد: واقعيت اين است كه بسياري از سوء تفاهم ها و رنجش هايي كه بين افراد پيش مي آيد غالباً به اين دليل است كه ما صحبت هاي طرف مقابل را درست متوجه نمي شويم و از حرف هايش برداشتي مي كنيم متفاوت از آن چه كه او مي خواسته بگويد.

الگوهاي مخرب ارتباط

افشار با بیان این نکته که عادت های فكر ناسالم و مضر موجب شدت يافتن احساسات ناخوشايند و رفتارها و تصميم هاي نامناسب مي شود و خيلي وقت ها اجازه نمي دهند ما با ديگران روابط مناسب و صميمانه اي داشته باشيم، به تشریح الگوهای مخربط در ارتباط پرداخت.

تفكر سياه و سفيد: در اين شيوه تفكر دنيا، اشياء، حوادث و انسان ها به دو دسته كلي و فراگير خوب و بد تقسيم مي شوند. يك چيز يا خوب خوب است و يا بد. حد وسطي بين اين دو وجود ندارد.

نتيجه گيري شتاب زده: يعني شخص بدون بررسي شواهد و مدارك موجود و يا حتي بدون توجه به واقعه ی رخ داده، سريعاً به نتيجه مي رسد.

بزرگ نمایی: یعنی شخص درباره اهميت مسأيل و شدت اشتباهات ديگران مبالغه مي كند و از سوي ديگر، جنبه های مثبت ديگران را كمتر از آنچه كه هست برآورد مي كند.

کارشناس مسؤول سلامت روان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا هشدار داد که اگر شما هم از چنين شيوه هاي فكری غيرمنطقي و نادرستي استفاده مي كنيد، در اغلب اوقات نمي توانيد با خود و ديگران رابطه خوب و صميمانه اي داشته باشيد. وی اضافه کرد: استفاده از تفكر منطقي و افكار مثبت به شما كمك كند كه به خود مسلط باشيد و با مسايل و مشكلات بهتر برخورد نماييد.

مهارت هاي لازم براي برقراري ارتباط مؤثر

این کارشناس بهداشتی، مهارت هاي لازم براي برقراري ارتباط مؤثر را به شرح زیر دانست:

مهارت هاي غير كلامي: كليه حركاتي كه با بدن انجام مي دهيم، مثل: ژست ها، حركت اندام هاي بدن، حالت چهره و وضعيت بدن، اطلاعات زيادي از ما به ديگران منتقل مي كند. پس همانطور كه متوجه شديد، بدن خشك و گرفته، چهره عبوس و نگاه نكردن به طرف مقابل رابطه را سرد و بي روح مي كند و هيچ علاقه اي براي ادامه آن وجود ندارد، ولي بدن كمي مايل به جلو، چهره گشاده و خندان گفتگو را دلنشين و جذاب مي كند و دو طرف دوست دارند به گفتگو ادامه دهند.

مهارت صحبت كردن: براي اين كه بتوانيد يك گفتگوي خوب با ديگران داشته باشيد، نه تنها بايد ياد بگيريد چگونه به حرف هاي ديگران گوش دهيد، بلكه بايد ياد بگيريد كه چگونه صحبت كنيد.

مهارت گوش دادن فعال: خوب گوش دادن باعث می شود به طرف مقابلمان بگوئیم که به او احترام مي گذاريم، دوستش داريم و به احساسات او اهميت مي دهيم. همچنین خوب گوش دادن باعث مي شود كه همديگر را بهتر بشناسیم.

مهارت جرأت مندي: جرات مندي يا قاطعيت، مهارتي است كه با آن به دنيا نمي آييم و بايد آن را ياد بگيريم. قاطع بودن يعني در خواست كردن چيزي كه مي خواهيد و نپذيرفتن آنچه كه نمي خواهيد. قاطعيت در زندگي لازم است تا بتوانيم از حق و حقوقمان دفاع كنيم به خود احترام بگذاريم و نيز سلامت باشيم. اگر قاطع نباشيم ممكن است دو حالت ديگر پيش آيد، يا وا بدهيم و يا پرخاشگري كنيم. اين دو روش ضررهاي زيادي دارند و باعث مي شوند خود را با دست خود قرباني نماييم. براي قاطع بودن اول بايد با حقوق خود آشنا شويم و سپس با يادگيری خصوصيات كلامي و غيركلامي افراد قاطع و تمرين آنها، اين رفتار را در خود ايجاد و تقويت كنيم.