اخبار فرهنگ سلامت
fa
استفاده بیش از حد مجاز از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی، تهدید کننده سلامت مردم است مهندس حمیدرضا خمسه، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا هشدار داد که استفاده بیش از حد مجاز از سموم و کودهای شیمیایی، در فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد بیماری و تهدید کننده سلامت مردم خواهد بود.

مهندس حمیدرضا خمسه، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا هشدار داد که استفاده بیش از حد مجاز از سموم و کودهای شیمیایی، در فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد بیماری و تهدید کننده سلامت مردم خواهد بود.

ایشان، ایجاد بیماری های خطرناک و سخت درمان، مانند: انواع سرطان ها (خون، کبد، کلیه و گوارش)، عقیمی و پارکینسون را از عوارض استفاده غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی برشمرد.

این کارشناس، بهترین راهکار را در اولویت اول، تولید و استفاده از محصولات کشاورزی ارگانیک، یعنی پرورش یافته بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی دانست و در اولویت بعدی، تولید و استفاده از محصولات کشاورزی سالم که در آن میزان سموم باقیمانده کشاورزی کمتر از حد مجاز است را توصیه کرد.

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، همچنین علاوه بر آموزش و توصیه برای رعایت اصول بهداشت کار در محیط های کار کشاوزی به منظور حفظ سلامت کشاورزان، بر ضرورت استفاده صحیح و مجاز از سموم و کودهای شیمیایی، رعایت اصول صحیح سمپاشی و رعایت دوره کارنس (مدت زمان لازم پس از سم پاشی، برای قابل خوردن بودن محصول) قبل از ارائه محصولات کشاورزی به بازار مصرف تأکید کرد.

 مهندس حمیدرضا خمسه به عنوان آخرین راه کار، پوست گیری، شتشوی میوه ها با آب نمک یا آب معمولی، آبگیری و پختن محصولات کشاورزی را از دیگر روش های پیشگیری از عوارض ورود سموم باقیمانده محصولات کشاورزی به بدن دانست.