در آیین تجلیل از مقام ماما بیان شد

سرمایه های انسانی، گران بهاتر از سرمایه های مالی هستند

در آیین گرامیداشت مقام ماما، در بیمارستان تخصصی زنان در قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اظهار قدردانی از خدمات تمام ماماهای شاغل در دانشگاه، گفت: تمامی کارکنان دانشگاه، برای ما ارزشمند هستند، زیرا سرمایه های  انسانی، از سرمایه های مالی، گران بها تر هستند.

ایشان با تصریح به اینکه حفاظت شغلی از تکالیف ماست و باید این سرمایه ها حفظ شوند؛ در بحث دیگری گفت که شاخص سزارین در کشورهای پیشرفته جهان 15 درصد است و در کشور ایران از سوی وزارت بهداشت، بین 25 تا 30 درصد پیشنهاد شده است.

مسؤول سلامت استان قزوین با اذعان به اینکه در حال حاضر، این شاخص، حدود 70 تا 75 درصد است که وضعیتی مطلوبی نیست، اظهار کرد: در مقوله زایمان به روش طبیعی، مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین و بیمارستان شفا تاکستان، خوب کار کرده اند، ولی تا وضعیت مطلوب، هنوز جای کار هست.

نقش بی بدیل ماما در تولد نوزادان سالم

دکتر مهرام، تأثیر و نقش ماما را در تولد نوزادان سالم، مهم و اساسی خواند و گفت: لحظات تولد نوزاد، می تواند تاثیر زیادی در تمام عمر انسان در پی داشته باشد، پس، صبر در هنگام کار، می تواند وضعیت سخت زمان تولد نوزاد را به سمت  مطلوب، هدایت کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در پایان سخنانش، به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی که پیمان زوجیّت برقرار کنند(هر دو، در دانشگاه، شاغل باشند)، وعده هدیه سفر به مشهد مقدس را داد.

جامعه مامایی، بازویی قوی در کنار متخصصان زنان

دکتر محمدرضا ملکی، رییس مرکز آموزشی - درمانی کوثر در مراسم  روز ماما گفت: جامعه مامایی، نقش موثری در مسایل مربوط به بارداری، مشاوره، مراقبت های حین و بعد از زایمان و شیردهی دارند و می تواند بازوی قوی و کمک بزرگی در کنار متخصصان زنان و زایمان باشد که متاسفانه در بعضی موارد، این گروه مغفول می ماند.

تجلیل از ماماهی برتر

این برنامه، روز 12 اردیبهشت 1398 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی - درمانی کوثر برگزار شد و با حضور جمعی از مسؤولان دانشگاه و مرکز، از نرگس طباطبایی (نمونه کشوری)، فریبا شهبازی(نمونه استان)، الهام رشوند ملی، فهیمه بالو، جمیله کجینه باف، عذرا نجاری الموتی و ثریا حسینی مقدم(نمونه مرکز) قدردانی شد.

در برنامه مذکور از زهرا خوش زبان(نمونه بیمارستان) و نسیم رحمانی(نمونه استان) از بیمارستان شفا تاکستان؛ زینب عزیزی و فریده امینی(نمونه بیمارستان) و زینب گودرزوند چگینی(نمونه استان) از بیمارستان امیرالمومنین (ع) بویین زهرا و فاطمه موسی خانی، سحر زریان، زهرا جعفری، زینب محمدی و زهرا کریمی (نمونه استان) از معاونت بهداشتی دانشگاه تقدیر شد. 

بيشتر