در مرکز آموزشی و درمانی قدس صورت گرفت

بازدید اعضای کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز آموزشی و درمانی قدس، در 25 اردیبهشت 98 میزبان اعضاء کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.

دکترسید مجتبی سید صادقی رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و محمدحسین شیرعلی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری به همراه کارشناسان دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور در این مرکز، به بازدید از بخش های درمانی، واحدهای اداری ومیز خدمت پرداختند و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار دادند .

اعضای کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی در نهایت با حضور در دفتر مدیریت مرکز به جمع بندی و پاسخگویی مسئولان مرکز در خصوص مشاهدات مورد نقد و بررسی قرار داده شد و رهنمودهای لازم ارائه گردید.

حسینعلی افشاری مدیر مرکز نیزاظهار داشت: اصول هفت گانه صیانت از حقوق شهروندی که طی ابلاغیه ای در بیمارستان ها در حال اجرا می باشد و میز خدمت، عفاف و حجاب، سلامت اداری وبررسی گلوگاه های فساد، رسیدگی به شکایات، رضایت مندی ارباب رجوع از مباحث این اصول است که در این مرکز نیز اجرا شده است.

بيشتر