آزمون آسکی

در مركز آموزشي و در ماني 22 بهمن برگزار شد

آزمون آسکی ویژه دستیاران روانپزشکی با حضور استادان دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی، دکتر سید محسن ضمیر، دکتر حسین جاودانی، دکتر فائزه زاهدیان، دکتر پریساپاکدل ،دکترمهناز مجیدی، دکترسیده زهرا هاشمی،دکتر زینب خیرخواه ، دکتر بیتا وحدانی و تیم اجرایی بیمارستان در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 در مرکز آموزشی و درمانی22 بهمن  برگزار شد.

 آزمون آسکی امتحان مهارت های بالینی است که در آن دستیاران با سناریوهای شبیه سازی شده درخصوص موقعیت های بالینی مواجه می شوند و رفتار و برخورد آنان در آن موقعیت مورد ارزیابی استادان قرار می گیرد .

بيشتر