خرید یک دستگاه میکروسکوپ ENT برای بیمارستان شفا تاکستان

با خریداری یک دستگاه میکروسکوپ ENT برای بیمارستان شفا تاکستان، از این پس، خدمت جدیدی در زمینه جراحی های گوش و حلق و بینی ارائه خواهد.

مهندس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این رابطه گفت: میکروسکوپ خریداری شده با ارزشی بالغ بر یک میلیارد ریال، تیر ماه 1398 تحویل بیمارستان شفا تاکستان شد.

ایشان اظهار کرد: این میکروسکوب به منظور استفاده در اعمال جراحی مربوط به گوش و حلق و بینی خریداری شده است، زیرا تا قبل این، با وجود حضور متخصصان گوش و حلق و بینی در بیمارستان شفا، موارد جراحی نیازمند این میکروسکوپ، به مرکز آموزشی و درمانی قدس در قزوین ارجاع می شد که با خرید این دستگاه، سطح خدمات تشخیصی درمانی در زمینه بیماری های گوش و حلق و بینی در بیمارستان شفا ارتقا خواهد یافت.

بيشتر