کسب مقام اول جهانی، توسط فرزند مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین

سعید عمویی، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: سیده شیما میرفتاحی، فرزند محترم توفیقی، مدیر خدمات پرستاری این مرکز، موفق به کسب مقام اول مسابقات رباتیک جهانی شد. این افتخار آفرین، همراه با گروه اعزامی از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در مسابقات شرکت کرد.

به گفته عمویی، میرفتاحی 23 ساله که دانشجوی سال آخر کارشناسی فن آوری اطلاعات است، در مسابقات شبیه ساز امدادگر نجات، در سری مسابقات رباتیک جهانی 2019 در استرالیا شرکت کرد و موفق به کسب مقام اول شد.  کشورهای فرانسه، ژاپن، چین، هلند، استرالیا و اندونزی در این مسابقات به رقابت پرداختند.

بيشتر