مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین اعتباربخشی وزارتی شد

همزمان با برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز آموزشی و درمانی کوثر اعتباربخشی وزارتی شد.

دکتر محمدرضا ملکی، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر در این رابطه گفت: به منظور بررسی نحوه تحقق استانداردهای آموزشی و درمانی، همچنین ارزیابی سطح و امکانات آموزشی، روز  اول مرداد 1398 دکترساناز زرگر، دکتر مریم رحیمی و دکتر محمد جواد عالم زاده، کارشناسان وزارت بهداشت در این مرکز حضور یافتند.

وی اظهار کرد که دکتر حمیده پاک نیت و دکتر عزت السادات حاجی سیدجوادی، مدیر و معاون گروه آموزشی به همراه اعضای هیأت علمی، در این برنامه حضور داشتند و ضمن تبیین برنامه ها و سنجه های آموزشی، به ارائه مطالب  پرداخته و به سوال های بازدیدکنندگان پاسخ گفتند.  

هیأت بازدید کننده، در ادامه با دستیاران و کارآموزان و کارورزان به صورت حضوری  مصاحبه کرده و از فضای معاونت آموزشی و پاویون ها بازدید کردند.  بازدید از بخش های بالینی نیز آخرین مرحله ارزیابی  این تیم نظارتی بود.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر