اعضای پیکر مادری 37 ساله در قزوین اهدا شد

سومین اهدای عضو سال 98 در قزوین، متعلق به بانویی 37 ساله ای است که در اثر آنوریسم مغزی (تورم رگ خونی و خونریزی) دچار مرگ مغزی شد.

به گفته دکتر محمدرضا مدبر، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این مادر جوان به دنبال سردرد شدید توسط اورژانس به مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا رسانده شد. ایشان ادامه داد: با وجود اقدامات درمانی و تلاش هایی که برای نجات جان بیمار انجام شد، روز 14 مرداد ماه، مرگ مغزی وی توسط پزشکان اعضای تیم پیوند معاونت درمان تایید شد.

دکتر مدبر گفت: با تایید مرگ مغزی، خانواده بزرگوار متوفی، برای اهدای اعضا اعلام رضایت کردند و پیکر ایشان، در بامداد روز 16 مرداد برای اقدامات اهدای عضو، به بیمارستان امام خمینی (ره) در تهران اعزام شد.

بيشتر