بسیج کنترل فشارخون بالا، موضوع اولین نشست خانه مشارکت مردم در شهرستان آوج

اولین نشست خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان آوج با موضوع بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با حضور اعضای این خانه در تاریخ 13 خرداد ماه سال 1398 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد.

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این نشست با اشاره به تقسیم بیماری ها به واگیر و غیرواگیر، چند عاملی بودن علت بیماری های غیرواگیر را دلیل سخت بودن کنترل آن دانست و گفت: کنترل بیماری های غیرواگیر، مشارکت ادارات و سازمان ها را می طلبد که در نهایت می تواند موجب تغییر نگرش و رفتار در افراد جامعه شود. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از اندازه گیری فشار خون 33 درصدی افراد واجد شرایط در شهرستان آوج خبر داد.

در این نشست حسین خمسه، کارشناس بیماری های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با معرفی بیماری فشار خون و عوامل ایجاد کننده آن از قبیل: عوامل وراثتی و ژنتیکی، سن، جنس، عوامل زیست محیطی و دیابت، بسیج ملی کنترل فشار خون بالا را فرصتی مناسب برای مراجعه افراد بالای 30 سال، زنان باردار و بیماران کلیوی برای کنترل و آگاهی از وضعیت سلامتی خود دانست و از اعضای خانه مشارکت خواست تا با مشارکت فعال، زمینه اطلاع رسانی برای حضور افراد در نزدیک ترین واحد بهداشتی به منظور اندازه گیری فشارخون را فراهم کنند.

بيشتر