بازدید مدیر کل بانوان و خانواده استانداری از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه شهرستان قزوین

صدیقه ربیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه بازدید کرد. وی در این بازدید  ضمن تبادل نظر با کارکنان این مرکز، نحوه مراقبت ها و ثبت آن در سامانه سیب را از نزدیک ملاحظه نمود و با گیرندگان خدمت گفتگو کرد.

مدیر کل بانوان و خانواده استانداری با اشاره به اینکه یکی از رسالت های مهم حوزه زنان، نشاط اجتماعی و کاهش افسردگی است، از معاونت بهداشتی دانشگاه خواست تا در سطح شبکه های بهداشت و درمان، برنامه عملیاتی پیشنهادی در جهت ارتقای سطح خدمات در مراکز ارائه دهنده خدمت را برای طرح در شورای برنامه توسعه استانداری به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ارائه نماید.

ایشان همچنین توصیه کرد: در خصوص اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که توانایی فرزندآوری برای دستیابی به جامعه ای پویا و بالنده را دارند، اقدام به فرزندآوری نمایند. وی همچنین در خصوص اجرای بسته خدمات پایه کارکنان نیز توصیه کرد، جلسه توجیهی دیگری برای سازمان ها با محوریت دفتر بانوان و خانواده استانداری گذاشته شود تا این بسته به شکل موثرتری اجرا گردد.

اطلاع رسانی به پرسنل حوزه سلامت برای اقدام در ایجاد سمن های سلامت که به عنوان بازوهای کمک کننده به بخش بهداشت، درمان و آموزش عمل می کنند، از دیگر نکاتی بود که مدیر کل بانوان و خانواده استانداری به آن تاکید نمود و در پایان ضمن تقدیر از زحمات پرسنل حوزه بهداشت و درمان قول مساعد داد که پیگیر درخواست های پرسنل کورانه باشد.

در این بازدید که روز 12 خرداد 98 انجام شد، دکتر ناهید یزدی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه، منیره السادات سجادی کارشناس مسوول گسترش و لیدا زرگینی کارشناس مسوول سلامت خانواده و جمعیت شهرستان قزوین ربیعی را همراهی کردند.

بيشتر