سرطان معده، پستان و کولورکتال، سه سرطان شایع در استان قزوین است

بنا بر گزارش نشست روز 11 اردیبهشت 1398 دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در حال حاضر سه سرطان معده ، پستان و کولورکتال، شایع ترین سرطان ها در هر دو جنس در استان قزوین است.

دکتر سولماز فرخ زاد، مسؤول برنامه ثبت سرطان این دانشگاه با گفتن این موضوع در نشست هماهنگی برنامه ثبت سرطان دانشگاه، گفت: با توجه به اینکه کاربردهای اصلی نتایج برنامه ثبت سرطان، شامل: برنامه ریزی های بهداشتی درمانی، مطالعات و پژوهش مرتبط با علت بروز سرطان و مداخلات منطقه ای، مطالعات بقای سرطان و اثربخشی مداخلات و مطالعات مرتبط با گزارش های پاتولوژی است؛ ضروریست همه حوزه های دانشگاه با در نظر گرفتن سه سرطان شایع در استان، به عنوان اولویت، در برنامه ریزی های لازم برای طراحی مداخلات موثر در پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام و درمان موثر و کاهش میزان مرگ و میر زودهنگام بیماران مبتلا مشارکت کنند.

بررسی مراکز پاتولوژی استان در سامانه سیمای سرطان

این نشست، برای بررسی اجرای دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان در آزمایشگاه های پاتولوژی و برنامه ریزی اجرای پروژه‌های پژوهشی بر مبنای اطلاعات ثبت سرطان استان و موارد اولویت دار برگزار شد و مقرر شد با هماهنگی معاونت درمان، وضعیت ثبت نام مراکز پاتولوژی استان در سامانه سیمای سرطان برای ثبت آنلاین اطلاعات پاتولوژی سرطان مورد بررسی قرار گرفته و به دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه اعلام شود تا این دبیرخانه نشستی برای مسؤولان فنی پاتولوژی های استان برگزار کند.

همچنین مقرر شد با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه و گروه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، اولویت های استان در زمینه سرطان ها به کلیه مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاه برای انجام پژوهش ابلاغ شده و زمینه طراحی و اجرای مداخلات با مشارکت همه حوزه های دانشگاه فراهم شود.

لزوم توجه بیشتر به معاینات سینه در زنان میانسال

دکتر فرخ زاد، در پایان گفت: برای جدیت بخشیدن و توجه بیشتر به معاینات سینه در زنان میانسال در مراکز خدمات جامع سلامت استان، برنامه ای توسط گروه سلامت، جمعیت و خانواده  معاونت بهداشتی تحت نظارت معاون فنی مرکز بهداشت استان تدوین شده و به مراکز ابلاغ می شود. وی افزود که در همین راستا تا زمان تکمیل و تجهیز مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان های دانشگاه، برنامه کلینیک تخصصی مرکز آموزشی – درمانی مستقل ولایت برای ارجاع افراد مشکوک به سرطان سینه از سطح مراکز خدمات جامع سلامت توسط معاونت درمان مجدا برنامه ریزی می شود.

نشست هماهنگی برنامه های ثبت سرطان دانشگاه با حضور نمایندگان معاونت درمان و مسؤول برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در معاونت پژوهشی و کارشناسان برنامه سرطان و معاون فنی معاونت بهداشتی برگزار شد.

بيشتر