شناسایی و پلمپ یک مرکز غیر مجاز درمانی در شهر قزوین

یک مرکز غیر مجاز درمانی در شهر قزوین به اتهام مداخلات غیر مجاز پزشکی شناسایی، پلمپ و به مراجع قضایی معرفی شد.

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در توضیح این خبر گفت: این واحد غیر مجاز در واقع یک عطاری بوده که اقدامات غیر مجاز پزشکی از قبیل تزریقات، گچ و آتل بندی، تشخیص فشار خون و دیابت، مراقبت های پزشکی و تجویز و فروش داروهای غیر مجاز و فاقد شناسه انجام می شده است.

به گفته دکتر مدبر صاحب این واحد غیر مجاز با ارائه تبلیغات غیر قانونی مدعی درمان انواع بیماری ها در عطاری خود بوده و با توجه عدم صلاحیت علمی و قانونی این فرد و مداخلات پزشکی غیر مجازی که داشته به مراجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است، این سومین مرکز غیر مجاز درمانی است که در سال 98 توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.

بيشتر