معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:

تصمیمات واقعی وقتی است که امکانات  از نزدیک دیده شود

دکتر محمد علی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در جریان بازدید از مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن  تصریح کرد: تصمیمات واقعی وقتی است که امکانات  از نزدیک دیده شود

ایشان این بازدید را روز 26 اردیبهشت 1398 به همراه تعدادی از مدیران ستادی انجام داد و  ضمن قدردانی از تمامی زحمات همکاران و اظهار خُرسندی از توانمندی این حوزه، و با توجه به پیشرفت های اخیر از کلیه همکاران مرکز قدردانی نمود .

دکتر معصومی فر برای پی گیری و طرح مشکلات این حوزه با توجه به شرایط کلان دانشگاه و در صورت نداشتن منع قانونی و وجود اعتبارات، قول مساعد داد.

این بازدید به منظور توسعه تعاملات درون سازمانی و ارتقای حس مشارکت و همدلی در بین کارکنان با هماهنگی و پی گیری دفتر مطالعات معاونت توسعه از مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن  انجام شد.

این برنامه با بازدید از فضاهای اداری و درمانی مرکز آموزشی درمانی  22 بهمن   آغاز و با نشست با مدیران و کارکنان در سالن همایش های این مرکز  ادامه یافت.

در این نشست، مسئولین مرکز  ضمن ارائه اطلاعات و آمار در خصوص حجم بالای مراجعات به این مرکز حتی از استان های مجاور در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل تعداد نیروی انسانی، ضریب اشغال تختهای بیمارستان، درخواست ها، دیدگاه ها و مشکلات درون سازمانی خود را بیان کردند.  جهت مرتفع نمودن آن ها درخواست مساعدت و همکاری ویژه داشتند .

در بازدید مذکور دکتر علیرضا خوانساری جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،  محمدحسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری؛ زینت بساره، مدیر امور مالی؛ حسین شیخی، مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه؛ مهندس آتوسا بیات، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی؛ مهندس فرشید غیاثوند، مدیر امور رفاهی؛ مهندس محمد قوامی، رییس واحد انفورماتیک حوزه معاونت توسعه و منابع ؛ مهندس علیرضا سلطان رحمتی دفتر اقتصاد سلامت؛ رفیع چگینی  رییس  اداره خدمات پشتیبانی،  بیدا میر حسینی، مسؤول دفتر مطالعات؛ اختر خوش نواز، کارشناس دفتر مطالعات و مهندس خونبانی، کارشناس روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، برای پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات احتمالی مطرح شده حضور داشتند. 

بيشتر