معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

در کانون سلامت، ساکنان محلات نیازهای سلامت خود را شناسایی و حل کنند و به گوش مسئولان برسانند

 نوروز علی عزیزخانی، معاون اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در جریان افتتاحیه سه کانون سلامت محله اقبالیه شهرستان قزوین تصریح کرد: کانون سلامت در واقع محلی است برای آن که ساکنین محلات نیازهای سلامت خود را شناسایی و حل کنند و به گوش مسئولان برسانند.

وی ادامه داد: کانون سلامت محله با هدف کمک به افزایش مشارکت موثر، کارآمد، پویا و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محله راه اندازی شده است.

دکتر مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان نیز در این مراسم عنوان نمود: با استقرار کانون سلامت محلات در شهرستان به ویژه در محلات کم برخوردار مشارکت مردم برای ارتقای سلامت جامعه افزایش می‌یابد. و هماهنگی با مردم سبب یک حرکت قوی و منسجم برای رفع مشکلات می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان افزود: موضوع سلامت محله بحثی است که مطالبات بحق مردم در آنها اتفاق خواهد افتاد و با عضویت افراد جدید از بین مردم کانون محلات گسترش یافته و با همکاری بین بخشی موضوع سلامت به سطح جامعه گسترده می شود.

مهرعلیان به وظایف کانون اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای کانون،  نیازهای سلامت منطقه را شناسایی می کنند، جلسات مختلفی تشکیل می دهند و در صورتی که بتوانند نیازهای سلامت منطقه را باکمک نیروهای بهداشتی رفع می کنند و اگر قادر به رفع آن نشدند، به مجمع سلامت محله ارجاع می دهند.

بيشتر