کشف و توقیف انواع داروهای غیرمجاز از یک عطاری در شهرستان قزوین

دکتر عباس طالبیان مدیر نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از کشف و توقیف انواع داروهای غیرمجاز از یک عطاری خبر داد.

به گفته دکتر عباس طالبیان، در بازدیدکارشناس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  که در تاریخ هشتم خرداد ماه سال جاری با همراهی بازرسان اداره اماکن عمومی از یک  عطاری در شهرستان قزوین انجام شد، تعداد 54 عدد داروهای غیر مجاز دکتر روازاده و داروهای مجاز غیر قابل عرضه در عطاری‌ها شامل؛ انواع پماد، شربت، قطره و سویق کشف و ضبط و متصدی آنها به مراجع قضایی معرفی شد.

بيشتر