در استان قزوین

سطح درک خطر نوجوانان و جوانان از ایدز و بیماری های آمیزشی، مشخص شد


بررسی سطح درک خطر نوجوانان و جوانان از ایدز و بیماری های آمیزشی، در استان قزوین انجام شد. در این طرح از جمعیت نوجوانان و جوانان شهری و روستایی رده سنی 15 تا 24 سال سه شهرستان استان، تعداد 179 پرسشنامه تکمیل شد و برای بررسی به مرکز تعیین شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ارسال شد.

دکتر بهزاد نجف پور، کارشناس هپاتیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این خبر، گفت: یکی از مهمترین گروه های در معرض خطر ابتلا به اچ آی وی/ ایدز، گروه جوانان و نوجوانان است و بررسی سطح آگاهی، نگرش، عملکرد و درک خطر آنان، می تواند شواهد لازم برای تصمیم گیری های صحیح دقیق و به موقع به منظور پیشگیری از ابتلا به ایدز و بیماری های آمیزشی در این گروه سنی فراهم آورد.

به گفته ایشان، بر این مبنا، مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، طرح تحقیقاتی "بررسی درک خطر و عوامل مرتبط با ابتلا به اچ ای وی / ایدز  و بیماری های آمیزشی در جمعیت در معرض خطر 24-15 ساله ایران"را  در سه ماهه اول سال جاری ابلاغ کرده است.

دکتر نجف پور گفت: این طرح با انجام هماهنگی های به عمل آمده با ارگان های مربوط و برگزاری نشست های متعدد توجیهی در سطح استان برای ناظران و پرسشگران منتخب، در شهرستان های قزوین، تاکستان و آوج با موفقیت اجرا و به پایان رسید.

بيشتر