دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعتباربخشی مؤسسه ای شد

اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین، توسط ارزیابان وزارت بهداشت و کلان منطقهِ ششِ آمایشی کشور انجام شد. 

در نشست آغازین این برنامه، دکتر عبدانی پور، ارزیاب وزارت بهداشت در خصوص فرایند اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد و هدف از ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی را تبادل تجربیات موفق دانشگاه ها و ارتقای کیفیت آموزشی آنان اعلام کرد.

سپس ارزیابان به بررسی مستندات هر یک از حوزه ها در حضور مسؤولان مربوطه پرداختند و در خصوص چگونگی انجام فرایندهای کاری، بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این بازدید، پس از برگزاری نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده ها، ارزیابان، بازدید میدانی از امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه داشتند.

گفتنی است، نشست مذکور، روز 28 خرداد 1398 در سالن جلسات ابن سینا دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشگاه، معاونان توسعه مدیریت و منابع، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی، رؤسای دانشکده ها، مدیر توسعه و تحول اداری، مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

بيشتر