توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی برای دندانپزشکان استان قزوین برگزار شد

کارگاه احیای قلبی و ریوی در دو سطح پایه و پیشرفته برای دندانپزشکان عضو انجمن دندانپزشکی استان قزوین، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

دکتر احسان مدیریان، رئیس مرکز شبیه سازی و مهارت های بالینی در این رابطه گفت: این برنامه در دو بخش نظری و عملی، با هدف ارتقای سطح آگاهی و افزایش مهارت‌های عملی دندانپزشکان استان در خصوص مبحث پُر اهمیت احیای قلبی و ریوی برگزار شد.

وی گفت که به ‌دنبال درخواست انجمن دندانپزشکان استان و با توجه وجود توانمندی های لازم، کارگاه مذکور روزهای 29 و 30 خرداد 1398 برگزار شد و مُدرّسان آن، دکتر حوری ارجمندی و دکتر سهیل سلطانی از متخصصان طب اورژانس استان بودند.

بيشتر