خط قرمز حوزه توسعه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، حفظ و تکریم کارکنان و معیشت آنان است

به گفته دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خط قرمز این معاونت، حفظ و تکریم کارکنان و معیشت آنان است، زیرا نگرانی از امنیت شغلی، بزرگ ترین آسیب را به بدنه نیروی انسانی و کارشناسی دانشگاه وارد می‌کند.

ایشان گفت:  چنانچه در اجرای برنامه ای یا اصلاح فرآیندی، مخالفتی وجود داشته باشد؛ اعلام مخالفت کافی نبوده و حتماً باید برنامه اصلاحی و یا ارائه راه حل جدید، برای اجرای آن فرآیند ارائه شود.

دکتر معصومی فر، اذعان کرد: با توجه به اینکه هر کدام از مدیریت‌های مستقر در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، به لحاظ وظایف، ماموریت‌ها و اختیارات از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار هستند؛ بنابر این، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های مدیریت‌ها، تاثیر بسزایی بر عملکرد کلیه واحدهای دانشگاه خواهد داشت.

مسؤول حوزه توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد که به‌ همین دلیل، باید این مدیریت ها از روزمرگی خارج شده و به دنبال برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول مناسب و مطلوب در حوزه‌های متناظر خود در کل دانشگاه باشند.

وی با بیان اینکه معاونت توسعه دانشگاه، مسؤولیت انجام برنامه‌های مذکور را بر عهده داشته و حتی در مواردی که به حوزه تخصصی این معاونت، مربوط نیست، لازم است با توجه شرایط خاص اقتصادی، ورود پیدا کرده و به‌دنبال ایجاد بهره‌روی و افزایش کارایی در حوزه‌های درآمدی و کاهش هزینه‌ها باشد؛ گفت: از کلیه مدیریت‌ها انتظار می رود که بر مبنای این بینش، نقش آفرینی کرده و فعالانه مشارکت کنند.

دکتر معصومی فر، اظهار کرد: برنامه‌های دانشگاه، در حوزه کاهش هزینه‌ها، به‌هیچ عنوان نباید منجر به کاهش در دریافتی‌های کارکنان دانشگاه شود، یعنی: همراه با ایجاد عدالت پرداخت، دریافتی‌های کارکنان، نباید کاهش یابد.

ایشان گفت: هر چند یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت، تعدیل نیروی انسانی است، اما دانشگاه، هیچ برنامه‌ای برای تعدیل و یا اخراج کارکنان نداشته و فقط برای ساماندهی نیروی انسانی و جابجایی نیروهای مازاد به واحدهایی که کمبود نیروی انسانی دارند، برنامه‌ریزی خواهد کرد.

گفتنی است، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این سخنان را در نشست مدیران این معاونت بیان کرد. این نشست، روز  10 مرداد 1398 در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.

بيشتر