تغذیه کودک با شیر مادر؛ زیر بنای سلامت و بقای کودکان و مادران است

سوءتغذیه، ناامنی غذایی و فقر، میلیون ها فرد را در جهان تحت تاثیر قرار می دهد و سدی در برابر توسعه پایدار است. تغذیه کودک با شیر مادر یک راه حل جهانی برای فراهم کردن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد است و زیر بنای سلامت و بقای کودکان و مادران محسوب می شود. شیر مادر، میلیون ها کودک را قادر می سازد که زنده بمانند، رشد کنند و در مسیر سلامت بهتر و آیندهای موفق تر قرار گیرند.  

فاطمه بابایی، کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با گفتن این مطالب، اظهار کرد: به دلیل اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر، هر ساله، هفته جهانی شیر مادر در کشور ایران، مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه، همگام با سایر کشورهای جهان (اول تا هفتم اگوست) برگزار می شود و شعار امسال " توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده" است.

وی گفت: بنابر این، رسالت ما کارکنان حوزه بهداشت و درمان و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشور این است که در کنار سایر حامیان، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، همگی محیطی حمایتی ایجاد کنیم که با توانمندسازی والدین، تغذیه کودکان با شیر مادر را تقویت کنیم.

وجود موانع بسیار برای ایجاد محیط حمایت کننده از شیردهی مادران

بنا به اظهار این کارشناس، برای ایجاد محیطی که از شیردهی مادران حمایت کند، موانع بسیاری وجود دارد و این موانع، شامل کمبودها در خدمات بهداشتی، سیستم های حمایتی جامعه، خانواده، محیط کار و سیاست های اشتغال هستند. وی افزود که بازاریابی تهاجمی جانشین شونده های شیر مادر نیز وضعیت را بدتر می کند.

بابایی با اذعان به اینکه رفع موانع و ارتقای شاخص های تغذیه کودک با شیر مادر، مستلزم اتخاذ سیاست های جامع و هماهنگ، اقدامات همه جانبه برای حمایت از مادران و نیازمند تلاش های تیمی است؛ گفت: برای اینکه بتوانیم زنجیره حمایت از مادران شیرده را ایجاد کنیم؛ تعهد سطوح بالای سیاست گذاری، قانون گذاری و همکاری تمامی مسؤولان، مقامات محلی، ذی نفعان و دست اندرکاران از بخش های مختلف، شامل سطوح مختلف مراقبت های بهداشتی و درمانی، جامعه، محل کار، آموزش و پرورش و رسانه های گروهی، لازم است.

بيشتر