بودجه ریزی درست، سازمان را به اهداف خود می رساند

بودجه ریزی درست، سازمان را به اهداف خود می رساند. حاصل کار بودجه، نشان دادن سازمان است.

این مطلب را دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بازدیدش از واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه دانشگاه بیان کرد و افزود:  اولویت دانشگاه ورود به مباحثی در کاهش هزینه است، تا کمتر بر معیشت کارکنان تأثیرگذار نباشد. وی افزود که اگر در این امر، تمام  واحدهای دانشگاه همکاری کنند؛ مشکل کمبود هزینه، قابل حل است، ولی باید مراقب بود که به قیمت، کاهش کیفیت تمام نشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اظهار کرد که یکی از مهمترین عرصه ها برای ورود، پخت و توزیع غذا، توریسم درمانی و کاهش لوازم مصرفی بیمارستانی است.

دکتر معصومی فر، با اشاره به اینکه اخراج و تعدیل نیرو، برای کاهش هزینه ها، مد نظر این معاونت نیست و سعی می کنیم در دریافتی ها هیچ خللی ایجاد نشود؛ گفت: در مورد کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، من بسیار امیدوار هستم. ایشان تصریح کرد که درست است، راه سخت و طولانی در پیش داریم، ولی هزینهِ بهتر و کسب درآمدِ بیشتر، را راه حل موضوع می دانم و البته لازم است، مراقب باشیم تا بیمارستان ها در فشار نباشند.

بودجه، قلب تپنده سازمان

دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه را بسیار پُر اهمیت دانست و گفت: بودجه، قلب تپنده سازمان است. 

دکتر خونساری بیان کرد: نظارت بر فعال تر شدن بودجه، برای پُر رنگ شدن بودجه برای محقق شدن درآمد و جلوگیری از هدر رفت هزینه ها، لازم  است.

ایشان از مدیریت و کارشناسان این واحد درخواست کرد تا با تلاش و پُشتکار بیشتر، به کار خود ادامه دهند و ادامه داد: در این راه، معاونت توسعه از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.

کارنامه بودجه ای دانشگاه، سبب تحسین وزارت 

حسین شیخی، مدیر برنامه ریزی بودجه دانشگاه هم ضمن بیان توانمندی های کارشناسان این واحد؛ گفت: عملکرد سال گذشته و بودجه تفضیلی امسال، در همین مدت کوتاه، به وزارت بهداشت ارائه شده که موجب تحسین و تعجب کارشناسان وزارتی شد.

برجسته بودن دغدغه های سازمانی

در این دیدار، یوسف مافی، صغری سیادهنی، فاطمه زاجکانی، حسین ترنج و مائده سادات هاشمی، کارشناسان واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه، به مشکلاتی، مانند: نواقص نرم افزار «HIS» پخت و توزیع غذای بیمارستان ها و استفاده نکردن از تمام ظرفیت اتاق های عمل در بیمارستان ها، اشاره کردند و اعتقاد داشتند که عامل بیشترین هدر رفت هزینه ها هستند.

طبق گفته کارشناسان، کارهای بودجه، مانند: بودجه ریزی یا دفاع از لزوم جذب بودجه بیشتر، برون سازمانی بوده و در داخل سازمان، برای همکاران، قابل لمس نیست. 

در پایان این دیدار، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از اینکه کارشناسان بودجه، مشکلات و دغدغه های سازمانی برایشان اهمیت والایی دارد، و تعلق سازمانی ایشان، چشمگیر و محسوس است، ابراز رضایت کرد و این مشخصه را از مهم ترین مختصات مدیریت ها برای برداشتن گام های بزرگ در سازمان و نیل به هدف های بزرگ دانست.

یادآور می شود، بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین از واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه دانشگاه، روز 13 مرداد 1398 انجام شد.

بيشتر