تأکید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به لزوم انجام طرح‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای

در دویست و هفتاد و ششمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، به سوق دادن طرح‌های تحقیقاتی به سمت طرح‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای و مشترک با سایر سازمان‌ها، راه‌اندازی بیوبانک در دانشگاه، پیگیری دریافت مجوز واحد‌های فناور مستقر در مرکز رشد برای شرکت‌های دانش بنیان، حرکت شورای پژوهشی به سمت اتاق فکر و مغز متفکر دانشگاه و نیز به سمت دانشگاه‌های نسل سوم تأکید کرد.

ایشان ضمن بیان راهکارها و حمایت‌ها و پیگیری‌های لازم برای اختصاص فضای مربوطه، نکاتی را در مورد برگزاری نشست های ایده پردازی، فعالیت بیش از پیش مرکز رشد فناوری‌های زیست پزشکی دانشگاه، دفتر ارتباط با صنعت و تولیدات محصولات کاربردی و تحقیق بر روی گیاهان دارویی یادآور شد.

در ابتدای نشست، دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه هم بر مبنای اعتباربخشی مراکز تحقیقات دارای آزمایشگاه، اصلاح نقایص اعلام شده از سوی مراکز تحقیقات مربوطه را در اسرع وقت خواستار شد. وی بر کمبود فضای فیزیکی، تشکیلات و چارت سازمانی پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد و تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه را به برگزاری نشستی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر تشکیلات و مهندسی سازمان موکول کرد.

در این نشست، تعداد 69 طرح، شامل: طرح و تصویب پیشنویس آیین‌نامه شرکت دانشجویان در همایش‌های علمی داخلی و ابلاغ به تمامی دانشکده‌ها برای اجرا و اطلاع‌رسانی در پورتال معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، اعلام خاتمه هشت طرح تحقیقاتی هیأت علمی، 16 طرح تحقیقاتی دانشجویی، تصویب 20 طرح تحقیقاتی هیأت علمی (دو طرح مشترک با وزارت بهداشت و گرنت استادیاران جوان)، پنج طرح تحقیقاتی دانشجویی و تمدید 14 طرح تحقیقاتی و فسخ شش طرح تحقیقاتی، بررسی شد.

نشست مذکور، روز 14 مرداد 1398 برگزار شد و پس از اتخاذ تصمیماتی برای پیگیری و تشکیل نشست اختصاصی با حضور صاحبنظران در موارد ذکر شده، به کار خود پایان داد.  

بيشتر