کیفیت پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ارتقا می یابد

بررسی روند اجرایی و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، موضوع نشست شورای سیاست‌گذاری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.

در ابتدای این نشست، دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با بیان اینکه چگونگی روند فوق از اهمیت بسیاری برخوردار است، حمایت و پشتیبانی همه جانبه این معاونت را در این مسیر، اعلام کرد.

در ادامه، شرکت کنندگان، مواردی درباره ارتقای کیفیت و نحوه تبدیل پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی به طرح تحقیقاتی، راهکارهای اجرایی در این مقوله و الزام چاپ مقاله در پایان نامه‌های مصوب، ارائه کردند.

دقت بیشتر از سوی دانشکده‌ها در انتخاب عناوین مناسب و کاربردی برای پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، دقیق‌تر شدن روند داوری و تصویب پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی، کنترل و نظارت کامل در طول اجرا و به همین منظور، برگزاری نشست سیاست‌گذاری پژوهشی در دانشکده‌ها با حضور رؤسا و معاونان پژوهشی دانشکده‌های تابعه پس از جمع‌بندی پیشنهادها و بررسی نتایج برای تصویب و اجرا به شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه و در نهایت، بررسی روند اجرایی سایر دانشگاه ها برای رسیدن به هدف، از دیگر مصوبات این نشست بود.

معاونان تحقیقات و فناوری و آموزشی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، رؤسا و معاونان پژوهشی دانشکده‌های؛ پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت و پیراپزشکی، کارشناس اطلاع‌رسانی پزشکی و تأمین منابع و کارشناس مسؤول امور پژوهش دانشگاه، اعضای حاضر در این نشست بودند. این برنامه، روز 13 مرداد 1398 برگزار شد. 

بيشتر