برگزاری اولین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

محمد پیروندچگینی، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری اولین نشست این شورا در روز 19 مرداد 1398 خبر داد.

چگینی گفت: این نشست با حضور دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت برگزار و مقرر شد به منظور جلب مشارکت همه دینفعان، نشستی به منظور بارش افکار و یافتن مصداق های امر به معروف و نهی از منکر با حضور کلیه همکاران و مدیران برگزار شود.

بيشتر