«اقتدار» مرد و «لطافت و طراوت» زن، پایه استحکام خانواده

استاد آستان قدس رضوی در «همایش خانواده و مناسبات حاکم بر آن»، برای جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه گفت: همچنان که برای تحقق هر چیزی باید شرایط آن فراهم شود، برای داشتن خانواده ای مستحکم، شناخت بنیان های روانی زن و مرد، بسیار مهم است. به گفته دکتر حمید حبشی، این بنیان ها، شامل: «اقتدار» برای مرد و «لطافت و طراوت» برای زن است.

ایشان – که دارای دکترای روانشناسی است - «پوست ضخیم تر»،«عضلات حجیم تر»،«استخوان بندی قوی تر» و «صدای بم تر» در مردان، نسبت به زنان را از ابزارهای جسمی اقتدار مرد بیان کرد و افزود: «جرأت و جسارت»،«سرعت»، «شدت» و «سختی و محکمی» نیز ابزارهای روانی این اقتدار است.

دکتر حبشی هشدار داد که در شرایط عادی، نباید ابزارهای روانی مرد، در زن تقویت شود چرا که به «لطافت» و «طراوت» زن صدمه زده و حتی بر «متانت» و «عفت» او تأثیر خواهد گذاشت (به طور مثال در شرایط جنگی، زنان بسیاری، مردانه جنگیدند که هیچ ایرادی نداشت و ندارد)؛ گفت: جابجا شدن این ابزارها، باعث آسیب به خانواده خواهد شد. وی از رسانه ها به ویژه رسانه ملی به خاطر معرفی کردن زنان دارای ویژگی های مردان، انتقاد کرد.

ایشان با تأکید به اینکه «سرعت»، «شدت» و «سختی و محکمی» هنگام برقراری رابطه جنسی بین همسران، به زن آسیب روحی و روانی وارد می کند و باعث نارضایتی جنسی پنهان زن می شود، عنوان کرد اینجاست که بنیان های روانی زن، عوارض منفی ابزارهای روانی مرد را ملایم می کند.

 

 

اقتدار، سلطه نیست، ستون بودن است

دکتر حبشی با بیان اینکه مردان دو ترجمه از «اقتدار» دارند گفت برداشت اول به معنای «سلطه»، اشتباه است و تصریح کرد: برداشت دوم، یعنی: «ستون بودن در زندگی» پایه و اساس حفظ «اقتدار» مرد در زندگی، از سوی خودش است.

این کارشناس با هشدار درباره اینکه «سلطه» مرد، «طراوت و لطافت» زن را له می کند؛ عنوان کرد، وقتی مرد به سوی اقتدار واقعی برود، «استحکام داشتن» و «أمن بودن» دو ویژگی او می شود که  که با علایم رفتاری مشخص می شود. به گفته ایشان، «فرمان دادن» و « تهدید کردن» دو علامت رفتاری است که نباید در مرد دیده شود و البته «تأمین دادن»، « آرامش بخش بودن» و « امنیت دادن» سه علامت رفتاری است که باید دیده شود

دکتر حبشی با بیان اینکه بهتر است مرد به جای «دستور دادن» از «اشاره به دستور» استفاده کند ( مثال: به جای دستور «برایم چای بیاور» از اشاره به دستور «سماور روشن است؟» استفاده کند) تصریح کرد که در حوزه «تأمین دادن» (تأمین نیازها) مرد اگر می تواند، باید انجام دهد و اگر نمی تواند، باید پوزش بخواهد.

  

 

چهار رفتار زن، ویران کننده «اقتدار» مرد

استاد آستان قدس رضوی با گفتن اینکه برخی رفتارهای زن یا اعضای خانواده اش، ویران کننده «اقتدار» مرد هستند که باید از آن پرهیز شود؛ اظهار کرد: «جدل»،«قهر»،««گریه» و «پرخاش»، رفتارهایی هستند که به ترتیب با داشتن قدرت بیشتر، از سوی زن، «اقتدار» مرد را درهم می شکند. وی ادامه داد «دخالت»،«بی اعتنایی» و «توهین کردن» نیز از سوی اعضای خانواده زن نسبت به مرد، اقتدارش را نابود می کند و تبعات ناگواری را به دنبال دارد.

دکتر حبشی با اشاره به اینکه در «جدل»، زن بدون آگاهی، به تصور اینکه با «گفتمان منطقی» ثابت کرده است، «چه چیزی درست است» و به مرد گفته است «من را ببین»، «اقتدار» مرد را ناقص یا معیوب جلوه داده است؛ گفت: در «قهر»، زن، بود و نبود «اقتدار»مرد  را هدف گرفته است و درخواست زیاد شدن آن را دارد.

ایشان «به هم ریخته ام» و « شکسته ام» را پیام زن هنگام «گریه» دانست که اثرش در مرد «احساس آزار بودن و لزوم دور شدن» است و البته «تحقیر و توهین»،«حمله فیزیکی یا بدنی»، «بی اعتنایی»، «صدمه زدن به خود یا وسایل خانه» و نوازش زن (واقعی نیست و قصد ساکت کردن زن را دارد) را واکنش های مرد به آن دانست. به گفته وی در این وضعیت، اشتباه استراتژیک زن، ابراز گله مندی از مرد است که منجر به دفاع از خود یا حتی حمله (کلامی یا جسمی) از سوی مرد می شود در حالی که زن بهتر است نیازش را (حتی با گریه و در حالت سر بر شانه مرد) بگوید و سپس به ارزش تأمین دادن مرد اشاره کند که به یقین به نتیجه خواهد رسید.

دکتر حبشی «پرخاش» را سمی ترین رفتار اقتدارشکنانه زن دانست که پیام آن «وضعیت روحی زن» به مرد است و اگر مکرر و مستمر باشد، می تواند منجر به طلاق عاطفی یا حتی طلاق شناسنامه ای همسران شود.


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر