داوطلبان سلامت شهرستان تاكستان همايش ورزشي برگزار كردند

داوطلبان سلامت روستاهاي رادكان، قرقسين، ولازجرد و اك شهرستان تاكستان در هفته سلامت در برنامه هاي پياده روي شركت كردند.

همچنين با همكاري اين داوطلبان، در مركز بهداشتي ـ درماني شهري شماره يك تاكستان و هفت خانه بهداشت روستايي، مردم با هدف نمايش تأثير ورزش هاي دسته جمعي و اثرات مطلوب آن در سلامتي انسان در سنين مختلف، پياده روي كردند.

اين برنامه ها، در سه پايگاه بهداشت شهري اسفرورين، ولي عصر(عج) و ضياءآباد با حضور داوطلبان سلامت و خانوارهاي تحت پوشش آنان  نيز برگزار و در پايان برنامه به قيد قرعه در هر روستا به سه نفر از شركت كنندگان هديه اي اهداء شد.      
              

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

 

بيشتر