اورژانس استان قزوین، بیش از چهار هزار  ماموریت در طرح سلامت نوروزی انجام داد

در طرح سلامت نوروزی، از روز 25 اسفند 1397 تا روز 16 فروردین 1398 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین، بیش از چهار هزار ماموریت انجام داد.

دکتر پیمان نامدار، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه گفت: با شروع این طرح، از روز 25 اسفند ماه، آماده باش نیروهای عملیاتی اورژانس استان آغاز شد و تا پایان طرح سلامت نوروزی جمعا 4128 ماموریت انجام شد که از این تعداد 759 ماموریت ترافیکی، تعداد 3369 ماموریت غیرترافیکی، تعداد 58 ماموریت بین مراکز درمانی و 847 مورد خدمات درمانی در ایستگاه های سلامت انجام شد.

مسؤول اورژانس 115 استان قزوین با بیان اینکه در این مدت، تعداد 1941 ماموریت شهری و 1282 ماموریت جاده ای انجام شد؛ اظهار کرد: هفت تن در حوادث ترافیکی جان باختند و از 759 مورد حوادث ترافیکی، در 738 مورد، اعزام به بیمارستان و در 261 مورد، درمان در محل حادثه انجام شد.

دکتر نامدار تصریح کرد: در مقایسه با طرح سلامت نوروزی سال گذشته، کل ماموریت ها کاهش 1.6 درصدی  و حوادث ترافیکی کاهش 12 درصدی مشاهده می شود.

بيشتر