کاهش هزینه ها موضوع اول مصوبات جلسات ستاد اجرایی تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جلسه ستاد اجرایی دانشگاهی تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین در نشست روز 21 خرداد 98 خود با دو دستور جلسه آغاز شد، یکی بررسی صورت وضعیت مالی بیمارستان ها و دیگری گزارش اجرای مصوبات در سال 1397.

در دستور جلسه اول، افزایش هزینه ها، مشکلات مالی، بدهی بیمارستان ها و طلب از بیمه ها موضوع اصلی بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان بود و در دستور جلسه دوم ، نمایی کلی از تعداد مصوبات و وضعیت اجرا و عدم اجرای آنها گزارش شد.

طبق گزارش دکتر محمد رضا مدبر رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان حوزه معاونت درمان دانشگاه؛ این ستاد در سال 1397 تعداد 18 جلسه برگزار کرد که حاصل آن تعداد 46 مصوبه بوده است. از این تعداد، 87 درصد اجرا شده، شش و نیم درصد اجرا نشده و همچنین شش و نیم درصد در حال اجرا است.

در تقسیم بندی موضوعی مصوبات، موضوع کاهش هزینه ها با تعداد 13 مصوبه بیشترین تعداد را از آن خود کرده است و پس از آن موضوع دارو و تجهیزات با 7 مصوبه، محصولات دانشی با 6 مصوبه و مصوبات مربوط به بیمه ها با 3 مصوبه در رتبه های بعدی قرار دارند و موضوع بیماران خاص و صعب العلاج با یک مصوبه در رتبه آخر قرار گرفته است. تعداد 6 مصوبه نیز با موضوع مصوبات متفرقه در این تقسیم بندی آمده است.

ستاد اجرایی دانشگاهی تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت سال 1393، همزمان با اجرای برنامه تحول نظام سلامت در کشور به ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاونان توسعه مدیریت و منابع، درمان، بهداشتی، غذا ودارو، رئیس دانشکده پزشکی، روسا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی، مدیر روابط عمومی، مدیر اداره حراست، مدیر مالی، مدیر بودجه و برنامه ریزی مالی و دیگر اعضای مدعو بصورت موردی تشکیل و جلسات خود را بطور مرتب تاکنون برگزار کرده است.

بيشتر