ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج شد

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با صدور ابلاغی، ابوذر رئیسوندی را به عنوان مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج منصوب و از خدمات صفر فیض الهی، مدیر پیشین این شبکه تقدیر کرد.

ابوذر رئیسوندی، کارشناس مسؤول توسعه شبکه و کارشناس گسترش و بیماری های شبکه بهداشت - درمان آوج را در کارنامه فعالیت خود دارد و از روز 22 خرداد 98 با ابلاغ رئیس دانشگاه، مدیریت این شبکه را عهده دار شده است.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک این انتصاب، برای آقای رئیسوندی و همکاران سختکوش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، آرزوی توفیق و سلامتی دارد.

بيشتر