بازدید شبانگاهی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هیأت همراه از دو مرکز آموزشی و درمانی

شبانگاه جمعه 24 خرداد 1398 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تیم همراه، بازدید سرزده ای از نحوه ارائه خدمات در مراکز آموزشی و درمانی ولایت و شهیدرجایی داشتند.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در این بازدید حضور داشت، گفت: بنا به تاکید معاون درمان وزارت بهداشت، مقرر شده است در ایام تعطیل و شیفت های شب، نحوه ارائه خدمات درمانی مراکز بیمارستانی استان، شامل: دانشگاهی، خصوصی و وابسته به سایر نهادها ارزیابی شوند.

در این بازدید، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شخصاً بر بالین بیماران بستری حاضر شد و وضعیت بیماران و خدمات ارائه شده به آنان را بررسی کرد.

در بازدید مذکور، دکتر مجید بهرامی، مشاور اجرایی رییس دانشگاه؛ دکتر سید مجتبی سید صادقی، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی حوزه معاونت درمان دانشگاه نیز حضور داشتند و هر یک به بررسی خدمات قابل ارائه پرداختند.

گفتنی است، بخش های بستری این مراکز (اعم از اورولوژی، چشم، داخلی و اورتوپدی)، اورژانس، تحت نظر و آزمایشگاه نیز توسط ناهید ملک نیازی، الهام حاجی رفیعی و علی قنبری نیکو، کارشناسان نظارتی معاونت درمان دانشگاه، بازدید شدند و موارد نیازمند اصلاح و بهبود به مسؤولان بخش ها یادآوری شد.

بيشتر