رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

تغییر شیوه زندگی، داشتن فعالیت بدنی، کاهش استرس و کنترل دخانیات از دستاوردهای طرح جامع سلامت است

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین در نشست تبیین دستاوردهای طرح جامع سلامت استان قزوین برای هیات بازدیدکننده عمانی، گفت: از تعامل بسیار مثبت، بین دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها، به دست آمدن دستاورد های خوب، از جمله: تغییر شیوه زندگی، افزایش فعالیت بدنی، کاهش استرس و کنترل دخانیات است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: اگر شرایط برای فعالیت های ورزشی و تحرک فراهم نشود، قطعا بر سلامت مردم اثر سوء خواهد داشت و شهرداری ها و دیگر دستگاه های اجرایی است که با ایجاد شرایط لازم این اثرات سوء را برطرف می کنند.

دکتر مهرام با اشاره به اهمیت مشارکت و لزوم مداخله مردم در سلامت خود گفت: ایجاد کانون سلامت محلات یکی از کارها و دستاوردهای مهم طرح جامع سلامت است که با همکاری شهرداری انجام شد.

اهمیت امر سلامت در شورا

دکتر زهرا یوسفی، نایب رئیس شورا و رئیس کمسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین، نیز در این نشست، به زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی در سلامت مردم اشاره کرد و افزود: وجود کمسیون سلامت و ورزش در شورای اسلامی، مهم ترین دلیل بر اهمیت امر سلامت در شورا را می رساند و تصمیمات و مصوبات این کمسیون بسترهای لازم برای ارتقای سلامت مردم را فراهم می کند که شهرداری مجری آن است.

رئیس کمسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین، در ادامه، نقش بانوان را در حفظ و ارتقای سلامت جامعه مهم دانست و گفت: از اینکه در هیات عمانی سه نفر از بانوان، مدیریت بخش های امور بهداشت و سلامت وزارت خانه های کشور و بهداشت کشور عمان را بر عهده دارند، نشاندهنده اهمیت به حضور بانوان دارد. این بخش از سخنان نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین مورد تشویق هیات عمانی به ویژه بانوان قرار گرفت.

اجرای 60 درصد پروزه های سلامت محور تعریف شده در استان

دکتر حمید زینالی، رئیس شورای پیامگذاران سلامت طرح جامع سلامت استان قزوین،دیگر سخنران این نشست بود که ضمکن معرفی شورای مشاوران سلامت دستگاه های اجرایی استان،گزارشی از برگزاری جلسات منظم این شورا در طی اجرای طرح جامع سلامت ارایه کرد.

دکتر زینالی که همزمان مدیر کل دامپزشکی قزوین را نیز بر عهده دارد گفت: 60 درصد پروژه های سلامت محور تعریف شده در استان اجرا شده است و از سال 1389 تا 1395 تعداد 394 پروژه تعریف شده در تفاهم نامه داریم که از این تعداد 234 پروژه اجرا شده است.

تعیین اولویت های سلامت در خانه مشارکت مردم

حبیب الله انصاری، رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت، نقش ایت تشکل را برای هیات عمانی تشریح کرد و افزود: در خانه مشارکت که با عضویت نمایندگانی از گروه های مختلف مردم تشکیل شده است، اولویت های سلامت در استان، تعیین شده و به مراکز تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی اعلام می شود.

معرفی زیرساخت های ایجاد شده برای سلامت مردم

نماینده شهرداری قزوین نیز در این نشست که تفاهم نامه های مشترک شهرداری در طرح جامع سلامت را تشریح می کرد، به زیرساخت های ایجاد شده برای سلامت مردم اشاره کرد و افزود: ایجاد کانون های سلامت محلات، پارک ویژه بانوان، تهیه ابزارهای تحرک بدنی و نصب در محل های ویژه، ساخت جاده سلامت، پیش بینی و ایجاد مسیرهای خاص دوچرخه سواری در بعضی خیابان های شهر و در اختیار قراردادن جایگاه ها و ابزار تبلیغی برای سلامت از جمله مشاکت ها شهرداری در طرح جامع سلامت است.

گفتنی است، هیات عمانی، پنجمین هیات خارجی متشکل از کارشناسان و مدیران بخش سلامت کشور عمان است که از طرح جامع سلامت استان قزوین بازدید می کند. این دیدار، روز 28 خرداد 1398 برگزار شد.

بيشتر