رییس دانشگاه از دانشجوی آسیب دیده آتش سوزی دانشکده پزشکی عیادت کرد

به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی روز نهم تیر 98 در ساختمان علوم پایه دانشکده پزشکی و مصدوم شدن یکی از دانشجویان، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی از دانشجوی مصدوم عیادت کرد.

در این برنامه که رییس و مدیر این مرکز، مدیر روابط عمومی دانشگاه و دو تن از استادان دانشکده پزشکی، دکتر مهرام را همراهی می کردند، رییس دانشگاه بر پیگیری دقیق روند درمان تاکید کرد و از کادر درمان خواست تا تمام تلاش خود را برای بهبودی هرچه سریع تر این دانشجو بکار بندند.

دکتر مهرام، در ادامه از بخش های جراحی مردان و زنان مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی، بازدید و ضمن عیادت از بیماران بستری در این بخش ها، با پرستاران و کارکنان شاغل در بخش ها، دیدار و گفتگو کرد.

در حادثه آتش سوزی آزمایشگاه ساختمان علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین، دو نفر از دانشجویان آسیب دیدند که یکی از مجروحان در محل، درمان شد و نفر دیگر که دارای سوختگی در ناحیه صورت و دست و پا بود،به سرعت توسط عوامل اورژانس به مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی انتقال یافت. گفتنی است با حضور به موقع پرسنل آتش نشانی قزوین آتش بلافاصله خاموش شد.

بنا بر اعلام تیم درمانی، درصد سوختگی این دانشجو، بیشتر در ناحیه دست و پا است و خوشبختانه از ناحیه صورت، دچار آسیب جدی، نشده است.

بيشتر