بررسی راه های رفع کمبود دارو در استان قزوین

نشست بررسی راه های رفع کمبود دارو در استان قزوین با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختلف، استانداری، سازمان های بیمه گر و معاونان درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز هشتم مرداد 98 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست با توجه به راه اندازی سامانه اعلام کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی، بر واقعی و دقیق بودن ثبت کمبودها تأکید شد و همچنین مدیریت پرداخت های مالی، برای تهیه کالاها و آموزش جایگزینی کالا و تجهیزات، مورد تاکید قرار گرفت.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این نشست گفت: کمبودها هست، اما بعضی از آن ها کاذب است و واقعی نیست، زیرا گاهی به استفاده از یک دارو یا یک کالای خاص با یک برند خاص توجه شده است.

پرداخت به موقع مطالبات شرکت های تولید دارو از سوی سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا برای پرداخت به موقع مطالبات، اهتمام داشته باشند.

بيشتر