تقدیر ستاد اقامه نماز استان از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین با کسب 878 امتیاز در حوزه عملکرد ترویج و اقامه نماز در سال 1397 در ردیف دستگاه های شایسته تقدیر قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین سید قریش موسوی، مدیر ستاد اقامه نماز استان، مرداد ماه 1398 با ارسال نتیجه ارزیابی عملکرد سال گذشته شورای اقامه نماز دانشگاه، از خدمات دکتر منوچهر مهرام، رییس شورا و سیدممتاز حسینی، دبیر این شورا قدردانی کرد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس ارزیابی سالانه عملکرد شورای اقامه نماز، در شاخص آموزشی، پژوهشی نمره 176، تبلیغی، ترویجی نمره 176، تمهیدی، مدیریتی نمره 396 و گزارش و مستندسازی نمره 139 را کسب کرد و در مجموع با 878 امتیاز شایسته تقدیر شناخته شد.

بيشتر