رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

خیلی از مردم و مسوولان ما اطلاعات کافی از مرگ مغزی ندارند

 

دکتر منوچهر مهرام، در آیین اختتامیه اولین دوره آموزشی پیوند اعضا در قزوین که روز های 11 تا 14 شهریور برگزار شد، گفت:گاهی فرصت های خاصی برای ما ایجاد می شود و خدا به ما لطفی می کند تا پرونده اعمالمان از کارهای خوب پر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به برگزاری دوره آموزشی پیوند اعضا ادامه داد: این کارگاه، یک تیم صمیمی ایجاد کرد و این صمیمیت و هماهنگی باعث می شود تا یک تیم بتواند دراستان قزوین یک کار خیر را رقم بزند.

دکتر مهرام در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر فرهنگ سازی اهدای عضو گفت: خیلی از مردم و مسوولان ما، اطلاعات کافی از بحث مرگ مغزی و اهدای عضو ندارند و فرهنگ سازی باید اتفاق بیافتد.

رئیس دانشگاه خطاب به خانواده های اهداکنند حاضر در این مراسم گفت: باید به کار خانواده های ایثارگر و اهدا کننده عضو ارزش گذاشت. فرصتی را که خدا به ما و شما داده قدرش را بدانیم و از آن استفاده کنیم. همه شما که پا در این مسیر خیر گذاشتید، چهره های درخشان بهشتی هستید.

دکتر مهرام به موضوع پیوند کلیه در استان قزوین اشاره کرد و افزود: به طور جد پیگیر راه اندازی پیوند کلیه در استان قزوین هستیم.

در این آیین، از پدر و خواهر اهداکننده عضو با اهدای مدال افتخار تقدیرشد و یکی از دریافت کنندگاه عضو نیز از مشکلات پیش از دریافت و احساسش پس از پیوند کبد سخن گفت و در پایان، گواهی پایان دوره برای شرکت کنندگان داده شد.

بيشتر